Uspešni smo bili na Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/2021  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kot izvajalec programov smo bili izbrani za vseh sedem programov usposabljanj, ki smo jih prijavljali.
Zgodbe za motivacijo
Različne kulture v šolskih klopeh
Problemsko usmerjena edukacija …za OŠ
Problemsko usmerjena edukacija …za SŠ
Kaj in kako delati s študentom
Državljanska vzgoja IKT
Biti učitelj v digitalnem času
 
 
KOLEDAR VSEH IZOBRAŽEVANJ
 
SEPTEMBER 2020
 

Datum izvedbe Kraj izvedbe      Število ur Rok za prijavo
Kaj in kako delati s študenti?
7. 9. 2020 – 7. 11. 2020 Celje in on-line 79 1. 9. 2020
Problemsko usmerjena edukacija tehnike na poti k industriji 4.0 in družbi 5.0 za osnovno šolo
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020 Celje 24 1. 9. 2020
Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT
22. 9. 2020 – 23. 9. 2020 Celje 16 4. 9. 2020

 
OKTOBER 2020

Datum izvedbe Kraj izvedbe      Število ur Rok za prijavo
Problemsko usmerjena edukacija tehnike na poti k industriji 4.0 in družbi 5.0 za osnovno šolo
9. 10. 2020 – 11. 10. 2020 Celje 24 9.9. 2020
Problemsko usmerjena edukacija tehnike na poti k industriji 4.0 in družbi 5.0  v srednjih šolah
23. 10. 2020 – 25. 10. 2020 Celje 24 23. 9. 2020

 
NOVEMBER 2020

Datum izvedbe Kraj izvedbe      Število ur Rok za prijavo
Različne kulture v šolskih klopeh
5. 11. 2020 – 6. 11. 2020 Ljubljana 16 5. 10. 2020
Problemsko usmerjena edukacija tehnike na poti k industriji 4.0 in družbi 5.0 v srednjih šolah
13. 11. 2020 – 15. 11. 2020 Celje 24 27. 10. 2020
Različne kulture v šolskih klopeh
20. 11. 2020 – 21. 11. 2020 Celje 16 3. 11. 2020
27. 11. 2020 – 28. 11. 2020 Nova Gorica 16 13. 11. 2020

 
JANUAR 2021

Datum izvedbe Kraj izvedbe      Število ur Rok za prijavo
Različne kulture v šolskih klopeh
8. 1. 2021 – 9. 1. 2021 Novo mesto 16 9. 1. 2021
15. 1. 2021 – 16. 1. 2021 Ravne na Koroškem 16 16. 1. 2021

 
 
FEBRUAR 2021
 

Datum izvedbe Kraj izvedbe      Število ur Rok za prijavo
Kaj in kako delati s študenti?
1. 2. 2021 – 31. 3. 2021 Celje in on-line 79 25. 1. 2021
Zgodbe za motivacijo 
1.2. 2021 – 2. .2. 2021 Krško 16 22. 1. 2021
3. 2. 2021 – 4. 2. 2021 Kranj 16 13. 1. 2021
5. 2. 2021 – 6. 2. 2021 Celje 16 14. 1. 2021
Problemsko usmerjena edukacija tehnike na poti k industriji 4.0 in družbi 5.0 za osnovno šolo
5. 2. 2021 – 6. 2. 2021 Celje 16 4. 1. 2020
Zgodbe za motivacijo 
8. 2. 2021 – 9. 2. 2021 Murska Sobota 16 28. 1. 2021
11. 2. 2021 – 12. 2. 2021 Portorož 16 1.2. 2021

 

Skip to content