Vizažist

VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

Zap. št. VSEBINSKI SKLOP *TRAJANJE (ur)
1. NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, PRIPRAVA IN SVETOVANJE  

5

2. IZDELAVA MAKE-UPA

2.1 PODLAGA IN OBLIKOVANJE

OBRVI

 

10

2.2 SENČENJE IN

OBČRTOVANJE OČI

 

14

2.3 KOREKCIJA OBRVI, NOSU

IN LIČNIC

 

10

2.4 LIČENJE USTNIC,

UTRJEVANJE IN

FIKSIRANJE MAKE-UPA

 

12

 

3. IZDELAVA NAMENSKEGA IN SPECIALNEGA MAKE-UPA  

18

4. POSLIKAVA OBRAZA IN TELESA  

10

5. VODENJE EVIDENCE, KARKULACIJA IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE DELA  

 

2

6. KOMUNICIRANJE, OPRAVLJANJE DELA  

4

7. ZNANJA ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE KOŽE, KI SO DOLOČENA Z IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM FRIZER 10
  SKUPAJ: 95

Po končanem usposabljanju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije VIZAŽIST / VIZAŽISTKA, saj se priprave izvajajo na osnovi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.

*Obseg pripravljalnega usposabljanja je zgolj informativne narave in se lahko prilagodi predznanju in izkušnjam udeleženca/skupine. Prisotnost na usposabljanju ni pogoj za pristop k potrjevanju in preverjanju NPK.

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

– najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri