Vizažist

VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

Zap. št. VSEBINSKI SKLOP TRAJANJE (ur)
1. NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, PRIPRAVA IN SVETOVANJE  

5

2. 2. IZDELAVA MAKE-UPA

2.1 PODLAGA IN OBLIKOVANJE

OBRVI

 

10

2.2 SENČENJE IN

OBČRTOVANJE OČI

 

14

2.3 KOREKCIJA OBRVI, NOSU

IN LIČNIC

 

10

2.4 LIČENJE USTNIC,

UTRJEVANJE IN

FIKSIRANJE MAKE-UPA

 

12

 

3. IZDELAVA NAMENSKEGA IN SPECIALNEGA MAKE-UPA  

18

4. POSLIKAVA OBRAZA IN TELESA  

10

5. VODENJE EVIDENCE, KARKULACIJA IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE DELA  

 

2

6. KOMUNICIRANJE, OPRAVLJANJE DELA  

4

7. ZNANJA ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE KOŽE, KI SO DOLOČENA Z IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM FRIZER 10
SKUPAJ: 95

 Po končanem tečaju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije VIZAŽIST / VIZAŽISTKA, saj se priprave izvajajo na osnovi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  8150.003.4.1

 Program zajema tudi izpit iz 2.2. točke tega kataloga. *

* 2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • znanja anatomije in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi Frizer, Kozmetični tehnik, Bolničar negovalec, Tehnik zdravstvene nege, Farmacevtski tehnik.