Vpis 2019/2020

VPIS V  IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH)

Datum začetka vpisa  za šolsko leto 2019/2020: 19. 8. 2019 (do 20. 9. 2019)

Pričetek izobraževanja: oktober 2019

Ob vpisu v izobraževalni program je potrebno predložiti:

  • spričevalo zadnje dokončane veljavne izobrazbe – original na vpogled in fotokopijo,
  • vsa letna spričevala za srednjo šolo – originale in fotokopije oz. obvestila o uspehu, če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo,
  • pisno namero z naslovom in podatki delodajalca, pri katerem se dogovarjate za izvedbo praktičnega usposabljanja (predvsem za srednje poklicno izobraževanje),
  • osebno fotografijo in
  • identifikacijski dokument.

URADNE URE TAJNIŠTVA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Do 1. 9. 2019

ponedeljek–petek: od 8.00 do 15.00

Od 2.  9.  2019

ponedeljek–petek: od 9.00 do 11.00

torek, četrtek: tudi od 14.00 do 16.00

Tajništvo izobraževanja odraslih: D-14, 3. (nadstropje Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje)

Telefon:

– vodja izobraževanja odraslih (03) 42 858 28,

– tajništvo (03) 42 858 54