Vpis 2021/2022

VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH)

Datum začetka vpisa  za šolsko leto 2020/2021: 18. 8. 2021 (do 17. 9. 2021)

Pričetek izobraževanja: oktober 2021

Soglasje ministra k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje je dosegljivo na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglajse-vpis-SS-2021/2022/29.4.2021_srednje_sole_soglasje-2021_22.pdf

Ob vpisu v izobraževalni program je potrebno predložiti:

  • spričevalo zadnje dokončane veljavne izobrazbe – original na vpogled in fotokopijo,
  • vsa letna spričevala za srednjo šolo – originale in fotokopije oz. obvestila o uspehu, če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo,
  • pisno namero z naslovom in podatki delodajalca, pri katerem se dogovarjate za izvedbo praktičnega usposabljanja (predvsem za srednje poklicno izobraževanje), dosegljivo na: http://mic.sc-celje.si/pridobitev-izobrazbe/prakticno-usposabljanje-pri-delodajalcu/ 
  • osebno fotografijo in
  • identifikacijski dokument.

URADNE URE TAJNIŠTVA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

ponedeljek–petek: od 9.00 do 11.00

torek, četrtek: tudi od 14.00 do 16.00

 

Tajništvo izobraževanja odraslih: D-14,

(3. nadstropje Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje)

 

Telefon:

– vodja izobraževanja odraslih (03) 42 858 28,

– tajništvo (03) 42 858 54