CNC operater

PROGRAM USPOSABLJANJA

»Operater/operaterka na CNC stroju«

  1. MODUL: Osnove risanja s pomočjo računalnika
Vsebina Vaje
Osnove računalništva Delo z računalnikom, mapami in datotekami
2D risanje Modificiranje risb, pridobivanje podatkov iz risbe za CNC programiranje
Upravljanje z računalniškimi risbami Pretvarjanje formatov risb in prenos med različnimi računalniškimi programi
Tehnologija  obdelave materialov (vrtanje, struženje, frezanje, …) Osnove odrezavanja vrtanje, struženje, frezanje …

2.MODUL: Modeliranje  in izdelava CNC programa z računalnikom 

Vsebina Vaje
Modeliranje  izdelkov Izdelava računalniških modelov za preprostejše izdelke
Priprava računalniškega modela za CNC obdelavo Sestavljanje izdelka in surovca v sklop za postavitev na CNC stroj
Določitev osnovnih parametrov operacije in definiranje potrebnih orodij Izbiranje obdelovalnega stroja, določitev nulte točke, izhodiščne ravnine in orodij za obdelovalno operacijo
Kreiranje obdelovalne geometrije Izdelava volumnov in ravnin za grobo obdelavo
Kreiranje NC sekvenc znotraj operacije Določanje poti orodja za grobo in končno obdelavo
Upravljane z CL podatki in postprocesiranje Pregled poti orodja in simulacija na ekranu
  1. MODUL: Programiranje v ISO-DIN kodi in interaktivno programiranje na krmilniku stroja  
Vsebina Vaje
Uporaba osnovnih glavnih in pomožnih programskih funkcij Pisanje enostavnega CNC obdelovalnega programa
Programiranje z upoštevanjem  funkcij za korekcijo polmera orodja G41 in G42 Uporaba teh funkcij pri obdelavi konture z toleranco
Programiranje obdelovalnih ciklusov za obdelavo navojev, izvrtin, utorov in drugo Uporaba in prikaz prednosti programiranja s ciklusi
Osnove interaktivnega programiranja na krmilniku CNC stroja Definiranje surovca, obdelovalnih faz,tehnologije, geometričnih elementov in orodij
Programiranje četrte osi frezalnega stroja ter tretje in četrte osi stružnega centra Primeri zahtevnih obdelav z uporabo dodatnih osi strojev
  1. MODUL: Upravljanje stroja in osnove programiranja
Vsebina Vaje
Zgradba in delovanje CNC stroja Ogled in prikaz delovanja posameznih elementov stroja oziroma funkcij
Načini programiranja in koordinatni sistemi strojev Uskladitev koordinatnega sistema obdelovanca (CNC programa) in stroja
Osnove programiranja CNC stružnice in frezalnega stroja po ISO-DIN standardu Ročno pisanje programa za CNC obdelavo z uporabo funkcij G0, G1,G2,G3
Spoznavanje krmilnika stroja in delo z datotekami Vpisovanje CNC programa na krmilniku stroja preizkušanje in urejanje
Komunikacija računalnik – CNC stroj Prenos programov in drugih datotek z uporabo komunikacijskega programa
Merjenje in korekcije orodij Merjenje kompleta orodij izven stroja in vnos podatkov v krmilnik

Merjenje orodij na stroju

Pritrjanje obdelovancev  in koordinatni sistem Nastavitev pritrdilnih priprav za obdelovance, pritrjanje in pozicioniranje obdelovancev ter uskladitev koordinatnega sistema obdelovanca in stroja
Potek obdelave in poseganje v izdelovalni proces Zagon avtomatske obdelave, vmesne prekinitve, merjenje in spremembe določenih parametrov obdelave
Delo operaterja CNC stroja Na osnovi pripravljene izdelovalne dokumentacije operater izvede vse faze do končnega izdelka

Izdelek tudi kontrolira in po potrebi izvede določene korekcije programa, orodij ali koordinatnega izhodišča

Preverjanja znanja Samostojna izdelava zaključnega izdelka

Obseg priprav se prilagodi skupini udeležencev.

Po končanem tečaju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije Operater/operaterka na CNC stroju, saj se priprave izvajajo na osnovi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  5210.005.5.1.

Program zajema tudi izpit iz 2.2. točke kataloga strokovnih znanj in spretnosti Operater/operaterka na CNC-stroju 5210.005.5.1.**

** 2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo.

Znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva ali lesarstva.