Skladno s 25. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS št. 60/16) in na podlagi razpisa se prijavljam na usposabljanje in opravljanje izpita o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh za klimatske naprave v motornih vozilih.

  Podatki o udeležencu

  Ime in priimek:

  EMŠO:

  Kraj rojstva:

  Državljanstvo:

  Naslov prebivališča:

  Poštna številka in pošta:

  Telefon:

  Elektronski naslov:

  Stopnja in vrsta izobrazbe:

  Delovna doba (leta):

  Želim se udeležiti izvedbe

  Izberi termin:

  Prijava na
  Usposabljanje (180,00 EUR+DDV)Izpit (152,00 EUR)

  Plačnik kotizacije
  organizacijasamoplačnik

  Naziv in naslov plačnika:

  Poštna št. in pošta plačnika:

  Davčni zavezanec:
  dane

  Davčna številka (davčni zavezanci):

  Kontaktna oseba:

  Telefon:

  Elektronski naslov:

  Kotizacijo nakažite najkasneje 5 dni pred opravljanjem izpita na:
  račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149.

  Rok za prijavo: najkasneje 10 dni pred vsakim objavljenim rokom.
  Pisni preklic prijave na izpit je možen najpozneje 3 dni pred datumom izpita. Kandidati bodo obveščeni o neizpolnjevanju pogojev (23. člen uredbe) 3 dni po prijavi na izpit.

  Po prejemu vaše prijave, vam bomo poslali pisno potrditev prijave z napotki o plačilu in poteku usposabljanja in izpita.

  IZJAVA
  Podpisani/a soglašam, da se podatki navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidence in registra na področju uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l.RS, št.94/07- ZVOP-1-UPB1) in za objavo na internetni strani Agencije RS za okolje.

  Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za opravljanje izpita, ki so opredeljeni v 23. členu Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur. l. RS, št. 60/2016).

  Z izjavo se strinjam

  Skip to content